O ekonomii

Charakterystyka ekonomii

Duże bezrobocie w naszym kraju, pozbawianie ludzi pracy z powodu choćby redukcji etatów, to problem, który dotyka wiele rodzin, nie ma pieniędzy na podstawowe potrzeby, nic nie wróży rychłej poprawy sytuacji. Zastanawia nas wiele rzeczy jakie można by było zmienić, czy choćby poprawić. Może na początek warto zdefiniować co tak naprawdę znaczy pojęcie ekonomia, czy czemuś ma służyć, czy w jakiś sposób ludzie, którzy ją studiują wniosą cos potem do społeczeństwa. Ekonomia jest na pewno nauką o procesach gospodarczych, to znaczy o procesach produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania ludzkich potrzeb, stara się ona wykrywać i opisywać pewne ogólne prawidłowości rządzące tymi procesami zwane prawami ekonomicznymi. Przedmiotem jej zainteresowania jest gospodarowanie w warunkach ograniczoności zasobów, z których ludzie korzystają, a więc sposoby działania ludzi w różnych warunkach społeczno-gospodarczych, polegające na rozdziale tych zasobów pomiędzy różne konkurencyjne zastosowania, a także kryteria alokacji tych zasobów i jej efektywności.

Copyright @ 2010 O Ekonomii